હદ ન ઓળંગતો પુરુષ સ્ત્રીને ગમે

સમી સાંજની નિરાંતનો ઓટલો (mumbai samachar)

દૃષ્ટિ ગુમાવ્યા બાદ મોટું સપનું સાકાર (મુંબઈ સમાચાર)

દીકરીને આત્મનિર્ભર ન બનાવાય? (મુંબઈ સમાચાર)

આધુનિક પુરુષમાં પડકારરૂપ આદિપુરુષ

શાંતિ વેચાણ માટે મુકાય છે, બોલો! (mumbai samachar)

૧૦૫ વરસની ઉંમરે સમાજમાં લાવ્યાં બદલાવ

પર્યાવરણના પ્રેમમાં વાઈલ્ડલાઈફ વૈજ્ઞાનિક

સ્ત્રી-પુરુષોના સંબંધોનો આધાર શું? પ્રેમ કે સેક્સ?

ઉસને બોલા પ્રેમ છે, મૈંને બોલા ‘સ્કેમ’ છે

દુનિયા બદલવાની ખ્વાહિશ (mumbai samachar)

જેલમાં રચાયું અદ્ભુત સાહિત્ય

હદની બહાર નીકળતી સરહદ (mumbai samachar)

પદ્મિની નારીની કથા વ્યથા (mumbai samachar)