બિયર, બેલી અને પૌરુષત્વની રસપ્રદ વાતો (mumbai samachar)

સ્ત્રીનું સ્થાન ઘરની ચાર દિવાલોમાં (મુંબઈ સમાચાર)

આ બધું શું ચાલી રહ્યું છે? (saanj samachar)

ભવરીદેવી આજે પણ ન્યાય માટે લડી રહ્યા છે

શૌચાલય છે પણ સોચ નથી (મુંબઈ સમાચાર)

એ "લોકો " અને "આપણે" નો કટ્ટર ભેદભાવ

પારસી બાનુની અન્યાય સામે ન્યાયની લડત (મિડ-ડે)

સંઘર્ષ અને પીડાનું ડિજિટલાઇઝેશન (મુંબઈ સમાચાર)

પોલિટિક્સનો પાવર (saanj samachar)