સિક્સપેક, સેક્સી એન્ડ હેન્ડસમ તુમ કહાં...

ફૅક ન્યૂઝનું ગરમ બજાર (mumbai samachar)

કલ ખેલ મેં હમ હો ન હો (mumbai samachar)

થોડા હૈ થોડે કી ઝરૂરત હૈ...

નાની વયે ગોલ્ફના મેદાનમાં રચ્યો ઈતિહાસ (mumbai samachar)

ઝિંદગી હર કદમ એક નઈ જંગ હૈ (mumbai samachar)

ટ્રમ્પ કાર્ડ અર્થાત્ હુકમનો એક્કો (mumbai samachar)

ચીલો ચાતરવાની હિંમત છે એમનામાં(mumbai samachar)

વિશ્વના દેશોમાં મહિલા વડાં પ્રધાનનું વર્ચસ્વ (Mumbai samachar)

મક્કમ નિર્ધાર સામે એવરેસ્ટ પણ ઝૂકી જાય ભાગ - 2 (મુંબઈ સમાચાર)

ચાલીસીની આરપાર અને મિડલાઈફ ક્રાઈસીસ

ધરતીમાતાની સેવા કરવાનો ભેખ (mumbai samachar)

છોકરી હોવું એ કોઈ કારણ નથી (mumbai samachar)