પાવરવોક 22-11-15

તરતાં નહોતું આવડતું, પણ હજારને બચાવ્યા (mumbai samachar)

બંધિયારપણાની દીવાલોને તોડવાની પહેલ 17-12-15

નાયક કે ખલનાયક 15-12-15

પક્ષીપ્રેમી: કચ્છના અતુલ દવેએ સુરખાબ બાદ હવે ઘોરડ જેવા દુર્લભ પંખીઓને બચાવવાનો યજ્ઞ આદર્યો છે

બોલે એનાં બોર વેચાય?

દ્રોણ ૨૦૧૫

અસહિષ્ણુતાનો દંભ ખુલ્લો પડી રહ્યો છે 26-11-15

હરિયાળી અને રસ્તો લાવે જીવનમાં બહાર

સફાઈ ઘરની જ નહીં, મનની પણ જરૂરી...

ગોલી માર ભેજે મેં...3-11-15

દબાયેલી ચીસ

તમારે કેવા પુરુષ બનવું છે કે અથવા કેવા પુરુષ છો ? 20-10-15

સેક્સી મેન કોણ? આલ્ફા કે બીટા? 27-3-15

નર થઈ નારીથી હાર્યો!? 13-10-15

ફેસબુક ડાયરી – રેણુકા