સ્ત્રીઓ આત્મકથા કેમ નથી લખતી? (mumbai samachar)

‘પીડાઓ માઝા મૂકે ત્યારે એની પાસે વધુ કામ કરાવું છું’(published in mumbai samachar)

હત્યા-આત્મહત્યાના આટાપાટા

લગ્ન, લાગણી અને સમાજ

કમલેશ વ્યાસ: BARCના ગુજરાતી ડિરેકટર વિનય, વિવેક ને વિદ્વત્તાનો ત્રિવેણીસંગમ

વગર હાથે બોલિંગ કરતો ક્રિકેટર આમિર લોન

રસ્તાઓએ સજ્યો વસંતનો વૈભવ (mumbai samachar vasant ank )

કામવાળી બાઈ પણ આપણી જેમ સામાન્ય સ્ત્રી છે (mumbai samachar) 17-3-16

સમાનતાની શરૂઆત સરપંચના ઘરથી (mumbai samachar) 17-3-16

લાગણીઓનું રાજકારણ

સુંદરતા શું દેહની જ હોય? (mumbai samachar)

ઝિંદગી ગુલઝાર હૈ (mumbai samachar)

રુક જાના નહીં તૂ કહીં હાર કે (MUMBAI SAMACHAR)

પુરુષ માટે વફાદાર રહેવું અઘરું છે

પુરુષ માટે વફાદાર રહેવું અઘરું છે

માનો યા ના માનો- કુરુક્ષેત્રનું યુદ્ધ ઈ.પૂ. ૩૦૬૭માં થયું હતું (mumbai samachar)