કાકાને કાકા કહેવાય!!! 29-9-19

ઝૂઠ બોલે કૌઆ કાટે...

ફાઈલોમાં ઘુંટાતું રહસ્ય 23-9-15

ભૂકંપ અસ્તિત્વનો

પસંદ અપની અપની...

યે કહાં આ ગયે હમ...

વાત જખ્મી સૌંદર્યની....10-9-15

કી મે જૂઠ બોલિયા ..... ! 8-9-15

સ્ત્રી જ્યારે હિંસક બને... 03-9-15 mumbai samachar ladkii

સ્ટોરી લઘુશંકાની 25-8-15

સ્ત્રી જુઠ્ઠું બોલે ક્યારે ? ત્યારે ....!! 31-8-15