પરફેક્ટ બોડી જેવું કંઈ હોય? (મુંબઈ સમાચાર)

રાત્રિશાળામાં શિક્ષણનો ઉજાસ (published in mumbai samachar)

હામ હોય તો હિમાલય પણ વિકટ નથી (published in mumbai samachar)

તમે હેપ્પી સેડ અનુભવ્યું છે ક્યારેય?

મને ઊડવું ગમે છે, કારણ કે હવામાં અનુભવાય છે મુક્તિનો અહેસાસ

મૈં ચાહે યે પહેનું, મૈં ચાહે વો પહેનું... મેરી મરઝી (published in mumbai samachar)

પાણીનું મૂલ્ય સમજો, તેને વાપરો, વેડફો નહીં: તલક શાહ (published in mumbai samachar)

આતા માઝી સટકલી

ગંગા ઘાટની ગંદકી-મુક્તિ માટે ગુજરાતી યુવતીની પહેલ (મુંબઈ સમાચારમાં પ્રકાશિત)

ભ્રૂણ-હત્યા વિ. ગર્ભપાત: સિક્કાની બે બાજુ (mumbai samachar)

નેત્રહીન સરપંચની દૂરદૃષ્ટિ (published in mumbai samachar)

સેલિબ્રિટી વર્શિપ સિન્ડ્રોમ

ચિત્રમાં રંગ પૂરવાથી તાણ ઘટે છે (published in mumbai samachar)

ભૂકંપે બદલી જીવનની દિશા (mumbai samachar)

ઊડતી કાર અને ટેક્સીની કલ્પના વાસ્તવિકતા બની રહી છે (MUMBAI SAMACHAR)