વાઈફાઈ લાગણીઓ મારે ટાઢાપહોરના ગપ્પા (સાંજ સમાચાર)

એન્ડ ઑફ ધ મૅન! (mumbai samachar)

એકલપંડે સમાજ માટે સંઘર્ષ કરતી સ્ત્રીને સલામ (mumbai samchar)

આતંકનો અંત આવી શકે ખરો? (saanj samachar)

પુરુષ માટે લગ્ન ફાયદાકારક છે (mumbai samachar)

વિકૃત વાસનાને રોકવા અવાજ ઉઠાવો (mumbai samachar)

નયે દોરમેં લિખ્ખેંગેં, મિલ કર નઈ કહાની (સાંજ સમાચાર)

પિંક ગમી હોય તો મોમ ગમશે પણ ....

કાર્યેષુ મંત્રી અને મફતમાં કામવાળી, સંદર્ભ જુદા છે (mumbai samachar)