સંબંધોમાં દીવાલ ન ચણો

વેઈટરથી ઓલિમ્પિક્સ સુધીનો સંઘર્ષ (mumbai samachar)

પીડાને હંફાવી રંગ્યો જીવનનો કૅન્વાસ(mumbai samachar)

નયે દોર મૈં લિખેંગે મિલકર નઈ કહાની (mumbai samachar)

આઈટી પ્રોફેશનલ બન્યો ખેડૂતોનો માર્ગદર્શક (mumbai samachar)

સ્ક્રીન ટચથી ટચ સ્કિન ( published in mumbai samachar ) 20-8-16

માતૃત્વના મહિમાથી વ્યક્તિત્વના વિકાસ સુધી (mumbai samachar)

સાગરની લહેરો પર થઈને સવાર ઈશાએ લીધી હાથમાં પતવાર (mumbai samachar)

ઝખ્મી દિલોં કા બદલા ચુકાને આયે હૈં દિવાને..

પોલી લાગણીઓ નહિ પોલાદી વ્યક્તિત્વનો સ્વીકાર (mumbai samachar)

ગુજરાતી ગૃહિણીએ સાઈકલથી સર કર્યાં ઊંચાં શિખર (mumbai samachar)

આતંકવાદી સાથે સંવાદ

ખોવાયેલી આત્મકથા મળશે ખરી? (published in Mumbai samachar)

બકા, દિલ તો પોકેમોન હૈ જી (mumbai samachar)