ગોરે રંગ પે ન ઈતના ગુમાન કર

બાઈક શોખ નહીં ઝનૂન

ક્યાંક આપણે ‘કલ્ટ’ ના ભાગ કે ભોગ તો નથી ને?

પચાસ વરસ બાદ ફરીથી કરી લાઈન ક્રોસ

૧૦૦+ નોટઆઉટ

અચ્છા ચલતા હૂં દુઆઓમેં યાદ રખના...

સિરિયા સાથે આપણને શું લાગેવળગે? (મુંબઈ સમાચાર)

ચાર પગલાં સાત શિખરે (મુંબઈ સમાચાર)

રોબો એકલતા દૂર કરી શકશે?

કોઈને ન નડ્યાં એટલે લાંબું જીવ્યાં (mumbai samachar)

દરેક વખતે સોરી કહેવાની જરૂર નથી

લેડી ડ્રાઈવર દિલ્હીથી લંડન અને હવે સાઈબીરિયા (mumbai samachar)

રસોઈ કરવાથી પુરુષાતન ઓછું થાય?

સારપનું વૃક્ષ ઉગાડી શકાય? (mumbai samachar)

સુપરવુમન @ ૯૮ (mumbai samachar)