સારી સ્ત્રી અને ખરાબ સ્ત્રી

માફ કરશો આ લેખ માત્ર જૈન માટે નથી. (saanj samachar)

મૂળભૂત અધિકાર અને ભારતીય સ્ત્રી (mumbai samachar 24-8-17)

સેલ્ફી લેતાં સેલ્ફ ખોવાનો વારો પણ આવી શકે (mumbai samachar)

જાતીય સમાનતામાં ભારત રુવાન્ડા કરતાં ઘણું છેટું (mumbai samachar)

ગાય, ગંદકી અને ગાંધીજી (સાંજ સમાચાર)

વેરવિખેર પુરુષની દુનિયા (mumbai samachar)

દેખાવને કામ અને લગ્ન સાથે શું લેવાદેવા? mumbai samachar

સોનુઉઉઉઉઉ...તને મારા પર ભરોસો નહીં કે...!

કંઈક તો છે તમારી ને મારી વચ્ચે (mumbai samachar)