ચાલો જંગલ બનાવીએ (૭૨ વર્ષના ફોટોગ્રાફર સેબાસ્ટિયન સલ્ગાડોએ રણ થઈ ગયેલી જમીન પર રેઈન ફોરેસ્ટ ઊભું કરી દીધું)

કિ મૈં ઝૂઠ બોલિયા? કોઈ ના...

મહાશ્વેતાદેવી થી શ્વેતા (ફેસબુક ડાયરી 9)

સ્ત્રીની સમાનતા માટે મર્દાનીનો જંગ

સમસ્યા અને ઉકેલ ત્રાજવાનાં બે પલ્લાં

પિતૃસત્તાક પુરુષથી આલ્ફા મેલ અને અલ્ટા મેલની સફર

ઈતિહાસ અહીં સૂરમાં ગાય છે (published in mumbai samachar)

ગોરક્ષા અને ગાંધીજી આજે પણ મનનીય

ફોસ્ટરિંગ: હે રે કન્હૈયા કિસકો કહેગા તૂ મૈયા (mumbai samachar)

બળાત્કાર માટે બેટી બચાઓ? ઊઠી રહ્યા છે સવાલો (mumbai samachar)

પાપા કેહતે હૈં બડા નામ કરેગા...

સફળ થવા માટે અંધત્વ આડે નથી આવતું

ડરના મના હૈ .....ભૂતને ભગાડનારા કહે છે. (published in mumbai samachar)