હું આવી જ છું

20:09

જીવન આનંદ -3 હું આવી જ છું.                  દિવ્યાશા દોશી

નીલાને એવી ટેવ કે દરેક વાતમાં કહે, હું તો ભઈ આવી જ છું. મારાથી કશું જ સહન ના થાય. આપણે તો મોઢામોઢ કહી દઇએ. રમેશભાઈ પણ ઓફિસમાં દરેક સાથે એક વાક્ય તો કહે જ.. આપણે તો તડફડ કરનારા... ફાવે તો રાખો નહીં તો બાકી હું આવો જ છું શું કહો છો ? 20 વરસનો ઇશાન પણ કહેશે તેની મમ્મીને હું આવો જ છું તારે સ્વીકારવો હોય તો સ્વીકાર બાકી હું નહીં બદલાઉં. સમય બડા બલવાન ... આ બાબત આપણે દરેક જાણતા હોવા છતાં જાત વિશે કહીએ ત્યારે ભૂલી જઈએ છીએ સમય અને સંજોગોને.
ભયભીત હોઇએ છીએ કે ગુસ્સામાં હોઇએ છીએ ત્યારે આપણે એવા જ નથી હોતા...આપણે આપણામાં પણ નથી હોતા. દરેક વ્યક્તિમાં  અનેક ગુણો હોય છે. પ્રેમ, કાળજી, રચનાત્મકતા, સંવેદનશીલતા તો ઇર્ષ્યા, ગુસ્સો, હિંસા વગેરે. દરેક  સંજોગોમાં એ વ્યક્તિ એક જ રીતે વર્તતી નથી. સંજોગો સામે આવે ત્યારે જ સમજાય છે કે આપણે કેટલા સ્વસ્થ રહી શકીએ છીએ. એટલે હકિકતમાં આપણે પોતાની  જાત સાથે જુઠ્ઠુ બોલતા હોઇએ છીએ. પોતાની જાતને સમજવાનો અને સ્વીકારવાનો પ્રયત્ન કરીશું તો જ બીજાનો સ્વીકાર અને સમજ પણ આવશે. હું આવો જ છું કહીને આપણે અહંકારથી બધ્ધ થઈએ છે. આ સત્ય મને અનુભવે સમજાયું છે... આશા રાખું કે તે જાળવી શકું... સુપ્રભાત
You Might Also Like

0 comments